Triết Lý Kinh Doanh

Triet_Ly_Kinh_Doanh

 

Tầm Nhìn

Trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu nơi cung cấp và thiết kế các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng thành tựu khoa học tiến bộ vào cuộc sống

Sứ Mệnh

Giữ vững và phát triển những thành tựu đã khẳng đinh trên 60 năm tại nhật bản và các nước trên thế giới. Cung cấp các sản phẩm kỹ thuật chất lượng cao, các thiết kế xử lý nước và môi trường với dịch vụ kỹ thuật hoàn hảo.

Giá Trị Cốt Lõi

Mục Tiêu: Không ngừng cải tiến sản phẩm, liên tục đổi mới công nghệ. Sáng tạo nghiên cứu phát triển với nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo ra những sản phẩm đột phá ngành.

Chuyên Nghiệp: Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao.

Thành Đạt: Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với sự thành công và thỏa mãn của khách hàng, cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên tập đoàn.

Tinh Thần:  Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức, kỹ năng cho nhau, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp